Juridische documenten / Overeenkomst opdracht bedrijf-opdrachtnemer

Voor een overeenkomst van opdracht is het van belang dat duidelijk is omschreven wat de opdracht inhoudt en aan welke opleveringscriteria voldaan moet worden voor voltooiing van de opdracht. Zorg ervoor dat beide partijen de overeenkomst ondertekenen en maak desnoods een kopie om mee te geven. Let op! Na het voltooien van de werkzaamheden door de opdrachtnemer dient u even de werkzaamheden na te lopen op mogelijke gebreken. Direct wijzen op fouten werkt sneller in het herstellen en uiteindelijk voltooien van de door u gegeven opdracht.

Prijsinformatie

 Overeenkomst opdracht bedrijf-opdrachtnemer 37,-
 Extra clausule boetebeding 7,-